iTrack is een elektronisch volgdossier waarin per cliėnt de volledige periodieke verslaggeving wordt vastgelegd. De applicatie biedt uitkomst voor elke beroepsbeoefenaar die met cliėnten werkt. Op basis van vastgelegde informatie kan iTrack op elk gewenst moment rapporten, afspraken en facturen genereren.

» Eén geļntegreerd systeem «

Advocaat, arbeidsdeskundige, huisarts, studiebegeleider, ergonoom, maatschappelijk werker, accountant … : ze kampen allemaal met dezelfde vragen. Waar sla ik informatie op? Hoe krijg ik in één oogopslag inzicht in afspraken, declarabele uren, voortgangsrapporten en huisbezoeken? Waar kan ik zien welke collega, wanneer, welke actie heeft ondernomen? Hoe kan het secretariaat facturen opmaken, opslaan en verzenden, zónder kennis te nemen van privacygevoelige informatie? iTrack biedt een geļntegreerde oplossing waarin al deze vragen adequaat worden afgedekt.

» Maatwerk voor uw branche «

iTrack is een generiek programma dat door onze bedrijfsanalisten op elke specifieke bedrijfsvoering kan worden aangepast. Zo kunnen zij de documentflow koppelen aan kwaliteitseisen die voor uw branche gelden. Maar ook wet- en regelgeving van overheid of brancheorganisaties, zoals de BOREA-rapportage voor re-integratiebedrijven, kunnen dankzij ons unieke SoftwareFactory-concept probleemloos worden geļntegreerd.

» Goed luisteren is het halve werk «

Indien u geļnteresseerd bent in onze aanpak, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen voor een demonstratie en nadere toelichting. Wij zijn als software-ontwikkelingsbedrijf wars van loze kreten en risicovolle trajecten. Klanten willen een waterdichte en gebruiksvriendelijke applicatie. Wij staan tijdens de intake uitgebreid stil bij uw bedrijfsvoering en geven ook uw individuele eisen en wensen een perfecte vertaalslag.

» Autorisatie in elke gewenste gelaagdheid «

Aan het vraagstuk van autorisatie wordt nauwgezet aandacht besteed. Een elektronisch cliėntendossier dient te stroken met de wet op de privacy. Cliėntgevoelige informatie, factuurgegevens, het afsprakenrooster, deeltaken die door collega’s worden uitgevoerd: alle gegevens kunnen per geautoriseerde functionaris toegankelijk worden gemaakt c.q. worden afgeschermd.

» Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, toekomstbestendig «

Wat er “onder de motorkap” van iTrack zit zal de eindgebruiker maar matig interesseren. Bedieningsgemak, stabiliteit en betrouwbare databewaking uiteraard wel. Archifact levert een elektronisch volgdossier waar de gebruiker in alle opzichten op kan vertrouwen en dat zijn werkzaamheden optimaal ondersteunt.

In de “ToDo lijst” ziet elke collega welke werkzaamheden hij rond de cliėnt moet uitvoeren en legt hij de resultaten van een actie in het dossier vast. Omdat een dossier persoonsgevoelige informatie bevat, besteden wij met de opdrachtgever nauwgezet aandacht aan een fijnmazig systeem voor de autorisatie.

Ook in administratief opzicht biedt de iTrack applicatie tijdsbesparende voordelen. Het programma genereert brieven (ontvangstbevestiging, afspraakbevestiging en dergelijke), overzichten (geplande huisbezoeken, lopende dossiers, afsprakenrooster) en rapporten. Daarnaast is ter verwerking van facturen een koppeling naar uw financiėle programma (bijvoorbeeld Exact) te maken.

» Modules «

iTrack bevat onder andere de modules:

  • Elektronisch dossier
  • Opdrachtregistratie en acceptatie
  • Planning
  • Monitoring
  • Facturatie
  • Documentenbeheer
  • Koppelingen Fin. Adm. en MS-Office

«« Terug naar de product index.