U heeft in het verleden veel geļnvesteerd in ICT maar de toepassing is verouderd? U bent op zoek naar een up-to-date informatiesysteem waarin de bestaande kennis en data behouden blijven? Met iReverse zorgen wij voor een vlekkeloze transformatie. Archifact haalt de kennis weg bij de techneuten en legt ze weer terug in uw handen.

iReverse is een methodiek waarmee informatiesystemen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen worden omgezet naar technisch up-to-date applicaties. Onze bedrijfsanalisten brengen de intelligentie van het te vervangen systeem in kaart en transporteren deze naar een bedrijfsmodel. Van hieruit wordt een nieuwe applicatie gegenereerd. Ook toekomstige aanpassingen of uitbreidingen kunnen eenvoudig vanuit het bedrijfsmodel worden gerealiseerd.

» Scheiden van kennis en techniek «

De eerste stap in het reverse engineerstraject bestaat uit de analyse van de werking van het te vervangen systeem. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige documentatie, programmacodes en datastructuren. Aan de hand van gesprekken met het management en de sleutelgebruikers wordt geļnventariseerd welke functionaliteit moet worden overgenomen en welke aanpassingen of uitbreidingen noodzakelijk zijn. Simpel gezegd: met iReverse borgen wij alle relevante kennis uit het oude systeem.

» Ontwikkeling van een prototype «

Data-objecten, bedrijfsregels en interfacebeschrijvingen uit iFacts worden geļmplementeerd in een prototype. Aan de hand van feedback van management en gebruikers ontwerpen onze bedrijfsanalisten een tweede versie. De ervaring leert dat er na twee tot drie iteraties er een bedrijfsmodel is ontwikkeld dat een perfecte vertaalslag geeft van de eisen en wensen van de opdrachtgever.

» Implementatie van het nieuwe systeem «

Op basis van fixed price, fixed date en fixed quality geeft de opdrachtgever aan Archifact de opdracht het prototype volledig te ontwikkelen tot een productieversie. Na een testfase kan het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. Archifact is u graag behulpzaam bij de invoering en de conversie van gegevens.

» Voorbeelden uit de praktijk «

In de praktijk is gebleken dat de iReverse-methodiek succesvol is. Zo heeft Archifact in 1997 voor Olympus Nederland het oude servicesysteem omgezet in een moderne Windows-applicatie. In de afgelopen jaren is de toepassing uitgegroeid tot een systeem dat bedrijfsbreed wordt ingezet. Het is inmiddels volledig geļntegreerd met de ISO-900 certificering.

Voor OTIS Benelux heeft Archifact een applicatie gebouwd, waarin de technische staf een bestek maakt voor reparatie en onderhoud van liften. Aan de hand van vrij te definiėren standaardjobs worden werkzaamheden, benodigde tijd en materialen voor een reparatie beschreven. Op basis hiervan verwerkt de verkoopstaf het bestek tot een offerte, die via een koppeling met MS-Office in het gewenste formaat wordt uitgebracht. Na akkoord van de klant wordt de offerte tot order opgewaardeerd en doorgegeven aan een derde systeem, waarin de planning en afhandeling van de opdracht geschiedt. Als de order is afgewerkt, vindt terugmelding plaats en kan via een koppeling naar het financiėle systeem de factuur worden aangemaakt.

Bij Koppert is op basis van talloze Excel- en Access applicaties iReverse ingezet voor de ontwikkeling van het kweekregistratiesysteem. Bij de productie van natuurlijke bestrijders en bestuivers is door de beperkte houdbaarheid een afstemming tussen verkoop en productie van essentieel belang. De productieplanning wordt secuur afgestemd op de verkoopplanning en kan tot op het laatst mogelijke moment worden bijgesteld. Consequenties voor gebruik van middelen en inzet van mensen worden real-time doorgerekend.

» Modules «

iReverse omvat de volgende stappen:

  • Business analyse
  • Iteratie prototype
  • Hergebruik prototype/applicatie
  • Fixed price, fixed date, fixed quality
  • Implementatie
  • Acceptatie
  • Evaluatie

«« Terug naar de product index.